Optický klam stavba prostředí

Amesův pokoj využívá stavbu prostředí („menší strana“ je dále, „větší strana“ má snížený strop) vůči pozorovateli. Proto si člověk myslí, že se výška lidí mění…

Optický klam stavba prostředí